Zarząd Stowarzyszenia

Prezes
Ewa Szczepańska

We wszelkiego rodzaju społeczne działania angażowała się od zawsze. W Łodzi, swoim rodzinnym mieście, zetknęła się z ideą wolontariatu i była wolontariuszką hospicyjną. Na Zamojszczyznę przywędrowała za mężem. Pracowała w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie i Biurze Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Od 10 lat ( z roczną przerwą) pełni funkcję prezesa Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Zajmuje się zarządzaniem, a przede wszystkim zdobywaniem funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia, co robi znakomicie. Swoją wiedzę na ten temat chętnie przekazuje przedstawicielom innych organizacji pozarządowych. Ma do tego odpowiednie przygotowanie - „Certyfikat specjalisty ds. funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych” oraz ukończone studia podyplomowe „Integracja europejska i zarządzanie projektami Unii Europejskiej”. Jest współzałożycielką i członkiem Zarządu Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych. W ubiegłym roku znalazła się wśród pięciu osób nominowanych do tytułu Zamojska Osobowość Roku MORANDO 2011.

Wiceprezes
Krystyna Rybińska-Smyk

Z wykształcenia polonistka, animatorka kultury i dziennikarka, z zawodu nauczycielka, z zamiłowania koordynatorka działalności społecznej. Od 2004 roku wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Organizatorka i koordynatorka wolontariatu młodzieżowego na Zamojszczyźnie oraz międzynarodowych spotkań młodzieży. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu wspierającego osoby poszkodowane przez III Rzeszę. Specjalistka ds. promocji w Zamojskim Centrum Wolontariatu i Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych. Autorka publikacji: „Metody i formy wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę”, „Atlas dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim”, „Warto działać – zmieniać świat i siebie”, oraz filmu: „Wolontariat – ludzka rzecz”. Współorganizatorka spotkań seniorów z zamojskimi twórcami. Nauczycielka dyplomowana. W 2006 r. Otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji II Stopnia.

Sekretarz
Iwona Proczka

Członkiem Centrum Wolontariatu jest od 2005 roku, a Zarządu od 2009. Pełni funkcję sekretarza. Pracuje w Książnicy Zamojskiej jako pracownik sekretariatu i działu promocji. Jest współtwórczynią Dyskusyjnego Klubu Książki. Miłośniczka literatury, społecznica, czynna wolontariuszka. Pracuje z seniorami. Prowadzi biblioterapię w świetlicy dziennego wsparcia. Jest koordynatorką wolontariatu przy Spółdzielni Mieszakaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Skarbnik
Leszek Stankiewicz

W Zarządzie ZCW jest od 2005 roku. Nauczyciel Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej w Mokrem. Działacz społeczny i samorządowy, promujący i wspierający rozwój III sektora. Zajmuje się oświatą i sportem: jest instruktorem sportu, licencjonowanym trenerem i sędzią sportowym sportów łączności i piłki ręcznej. Jest też krwiodawcą zrzeszonym w PCK w Zamościu, krótkofalowcem w Klubie Łączności LOK – SP8KEA w Zamościu, druhem w OSP Płoskie, przewodniczącym Rady Sportu Gminy Zamość, członkiem Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze, radnym Rady Gminy Zamość. Jest też współzałożycielem: Uczniowskiego Klubu Sportowego AZYMUT, (pełni tam funkcję trenera w sekcji radioorientacji sportowej), Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zamojszczyzny i Stowarzyszenia Dobra Szkoła. Pełni też funkcję prezes zamojskiego ogniska Polskiej YMCA . Od 2011 roku jest członkiem władz Krajowej Federacji Sportu Dla Wszystkich a od marca 2012r. Wiceprezesem Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej. Poza tym jest wspaniałym kolegą i ojcem sześciorga dzieci.

Członek
Zarządu
Dorota Nowosad

Jest członkiem Zarządu ZCW od 2009 roku. Koordynatorka działalności społeczno - kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego. Magister wychowania plastycznego. Ukończyła studia podyplomowe: „Integracja europejska i zarządzanie projektami Unii Europejskiej”.Współzałożycielka Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” i Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych. Założycielka Stowarzyszeń: „Drukarnia Wyobraźni” i „Otwarte serca”. Jej ambicją jest wzrost potencjału zamojskiego III sektora. Ma doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. 9 lat pracowała w Związku Harcerstwa Polskiego. Jest alumnem Szkoły Liderów Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Społecznik Roku 2004. W 2011 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.