Wolontariat młodzieżowy

Najmocniejszą stroną Zamojskiego Centrum Wolontariatu są kluby młodzieżowe zrzeszające uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wzorem dla tworzenia takich struktur w placówkach dydaktycznych stał się Szkolny Klub Wolontariusza działający od 2002 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Ekonomik). Gdy rozpoczynał swoją działalność, był pierwszym Klubem w województwie lubelskim i jednym z pierwszych w Polsce. Za pomysł i koordynację przedsięwzięcia liderzy Klubu, wraz z ówczesną opiekunką – Krystyną Rybińską–Smyk, otrzymali w 2004 roku tytuł: Wolontariuszy Roku Lubelszczyzny przyznany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie wraz z Kapitułą Konkursu „Barwy Wolontariatu” w kategorii pomoc społeczna.

Od tamtego czasu, dzięki pomocy Centrum Wolontariatu w Lublinie, a także szkoleniom dla koordynatorów i wolontariuszy przeprowadzanych systematycznie przez Zamojskie Centrum Wolontariatu, powstało wiele szkolnych klubów, które działają w strukturach Zamojskiego Centrum Wolontariatu i zrzeszają kilkaset osób.

Są to:

Każdy nowy rok szkolny to dla uczniowskich klubów nowi członkowi, nowe miejsca pracy, nowe wyzwania i pomysły. Stała jest zawsze praca na zasadzie umowy o świadczeniu wolontarystycznym i poświęcanie 2 lub 3 godzin tygodniowo osobom potrzebującym pomocy: niepełnosprawnym dzieciom w specjalnych ośrodkach i domach prywatnych, ludziom chorym i starym przebywającym w domach starców, w szpitalach - na oddziałach opieki długoterminowej i paliatywnej – oraz młodzieży ze świetlic kuratorskich, terapeutycznych, domów dziecka.

Jest też wolontariat akcyjny: zbieranie pieniędzy, odzieży, żywności, organizowanie akcji charytatywnych. Wolontariusze służą pomocą różnym organizacjom, takim jak: PKPS, PCK, MCPR, TPD. Biorą udział w akcjach: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Wakacje bez alkoholu”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wolontariusze biorą też udział w aktywizowaniu ludzi starszych: prowadzą szkolenia komputerowe, uczą seniorów obsługiwać nowoczesne urządzenia techniczne, chętnie uczestniczą w zajęciach i spotkaniach integracyjnych.

W bieżącym roku włączą się także do działań związanych z opieką nad kombatantami i żyjącymi jeszcze ofiarami III Rzeszy.